Go To Content
:::

Taichung Detention Center, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Nhận quy trình dịch vụ

 • Publication Date :
 • Last updated:2024-06-21
 • View count:2037

Bộ Tư pháp – Sở Cải tạo phạm nhân – Trại giam Taichung

 • Nhn quy trình phc v:
 1. điền vào mẫu đơn tại bàn dịch vụ
 2. đăng ký vào cửa sổ và gửi các mục
 3. vào cuộc họp theo thang và cửa sổ
 • Thời gian phục vụ:
 1. Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần

         Ngày thường: 8:00~11:00 sáng; 1:30~04:00 chiều

    2. Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng

         Ngàynghỉ: 8:00~11:00 sáng; 1:30~04:00 chiều

 • Điện thoại phục vụ:

        hoặc tổng đài: +886-4-2385-3880#180

 • Điện thoại miễn phí:

        NO.11, Peide Rd. Nantun District, Taichung City, 408286.

Go Top